Kliniska Forskningsenheten, KFE, Skånes Universitetssjukhus

Sedan 2016 är forskningsenheterna vid hematologi och onkologi en gemensam enhet med två enhetschefer.

KFE Onkologi består av 12 forskningssjuksköterskor i Lund och 5 i Malmö. En undersköterska arbetar som forskningssköterska i provtagningsstudier. Enheten har även en administratör samt en medicinskt ansvarig läkare som även är ansvarig för hematologin.

KFE Hematologi utgår från Lund men samarbetar med hematologi och koagulation på öppenvården i Malmö. Enheten består av 11 forskningssjuksköterskor varav två arbetar med CTO-uppgifter, en forskningssekreterare och en undersköterska.

Kliniska forskningsenheten hematologi och onkologi genomför studier för vuxna från de allra första försöken på människa, First- in-human, till fas IV-studier. Enheten har ett dedikerat First-in-human/ Fas I team med egna lokaler.

Barncancerstudier samt läkemedelsstudier för lungcancerpatienter hanteras inte inom denna enhet, utan på barnkliniken resp. lungkliniken.

Vårt upptagningsområde är Södra sjukvårdsregionen, vilket är Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg samt del av Region Halland.

I vissa fall rekryteras studiedeltagare även från regioner utanför Södra sjukvårdsregionen samt övriga Norden.

För kontakt med enheterna:

VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Onkologens Kliniska Forskningsenhet
Lasarettsgatan 23
221 85 Lund

VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Hematologens Kliniska Forskningsenhet
Entrégatan 7
221 85 Lund


Johan Olsson, enhetschef
Onkologens kliniska forskningsenhet
Telefon: 046-17 85 36, mobil: 0724 – 69 30 39
Epost: klinforsk.onkologi@skane.se

Maria Hector, enhetschef
Hematologens kliniska forskningsenhet
Telefon: 046-17 61 13, mobil: 0725 – 96 00 48
Epost: klinforsk.hematologi@skane.se