Kliniska Forskningsenheten, KFE, Skånes Universitetssjukhus

Blev en gemensam enhet med hematologi och onkologi hösten 2016.

KFE Onkologi består av 13 forskningssjuksköterskor i Lund och 3 i Malmö. En undersköterska arbetar som forskningssköterska i provtagningsstudier. Till onkologienheten tillhör även en forskningssekreterare samt en medicinskt ansvarig läkare.

KFE Hematologi finns endast i Lund och den enheten består av 8 forskningssjuksköterskor, en medicinskt ansvarig läkare och en forskningssekreterare.

Kliniska forskningsenheten genomför studier för vuxna från de allra första försöken på människa, First- in-human, till fas IV-studier. Vid First-in-human/ Fas I studier sker det genomförandet i samarbete med Klinisk Prövningsenhet, Kliniska studier Sverige, Forum Söder.

Barncancerstudier samt läkemedelsstudier för lungcancerpatienter hanteras inte inom denna enhet, utan på barnkliniken resp. lungkliniken.

Vårt upptagningsområde är Södra sjukvårdsregionen, vilket är Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg samt del av Region Halland.

I vissa fall rekryteras studiedeltagare även från regioner utanför Södra sjukvårdsregionen samt övriga Norden.

 

Malin Edlund
Enhetschef
Telefon: 046-17 84 63, mobil: 072-467 19 25

Iréne Schönström
Forskningssjuksköterska, studiekoordinator
Telefon: 046-17 85 59, mobil: 072-599 80 74