Information om Kliniska prövningsenheten, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Kliniska prövningsenheten genomför, tillsammans med prövare vid onkologiska kliniken i Linköping, kliniska prövningar av ett läkemedelseffekter (fas II-IV). Vi bedriver även annan behandlingsforskning exempelvis strålbehandling samt annan klinisk forskning. Vår vision är ”Spetskompetens från idé till spridning”.

Med spetskompetens menar vi att vårt arbete inom kliniska prövningsenheten kännetecknas av högsta kvalitet i alla delar av forskningsprocessen kring kliniska prövningar.

Med idé menar vi från den tidpunkt som kliniska prövningsenheten blir involverad i en klinisk prövning

Med spridning menar vi den tidpunkt när studieresultaten är klara och sprids till professionen, patienter och allmänhet, och studien är avslutad.

 

Kontaktpersoner:
Pernilla Nilsson
Forskningssköterska KPE
Pernilla.l.nilsson@regionostergotland.se

Elisabeth Åvall Lundqvist, prof öl
Medicinsk ledningsansvarig KPE
Elisabeth.avall.lundqvist@liu.se