Våra enheter

KPE Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annika Baan, Vårdenhetschef
Lars Ny, Överläkare/docent
Edvard Abel, överläkare, Medicinskt ansvarig Fas1 / KPE onkologi

Centrum för Kliniska Cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset
Johanna Vernersson, Enhetschef, Cancerstudieenheten
Caroline Brav, Enhetschef Fas 1-enheten
Jeffrey Yachnin, Enhetschef, Medicinskt ansvarig läkare

KFUE hematologi/onkologi Akademiska sjukhuset Uppsala
Christina Kawati Stenberg, Avdelningschef KFUE
Medicinskt ansvarig läkare KFUE/docent
Henrik Lindman, Överläkare/docent

Kliniska Forskningsenheten, KFE, Skånes Universitetssjukhus
Johan Olsson, enhetschef, Onkologens kliniska forskningsenhet
Maria Hector, enhetschef, Hematologens kliniska forskningsenhet

KPE onkologi Örebro Universitetssjukhus
Georgios Fountoukidis
Jenny Larsson, Studiekoordinator

KPE onkologi Linköpings universitetssjukhus
Pernilla Nilsson, Forskningssjuksköterska
Elisabeth Åvall Lundqvist, Medicinskt ansvarig läkare

Klinisk forskningsenhet (KFE), Umeå universitetssjukhus
Anders Wennström, Avdelningschef, KFE
Daniel Öhlund, Medicinskt ansvarig läkare