Våra enheter

KPE Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Annika Baan, Vårdenhetschef
Lars Ny, Överläkare/docent
Edvard Abel, överläkare, Medicinskt ansvarig Fas1 / KPE onkologi

Centrum för Kliniska Cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset
Johanna Vernersson, Enhetschef, Cancerstudieenheten
Jeffrey Yachnin, Enhetschef Fas 1 enheten, Medicinskt ansvarig läkare

KFUE hematologi/onkologi Akademiska sjukhuset Uppsala
Christina Kawati Stenberg, Avdelningschef KFUE
Medicinskt ansvarig läkare KFUE/docent
Henrik Lindman, Överläkare/docent

Kliniska Forskningsenheten, KFE, Skånes Universitetssjukhus
Ana Carneiro, Docent/Överläkare i onkologi, Medicinsk ansvarig läkare

KPE onkologi Örebro Universitetssjukhus
Georgios Fountoukidis
Jenny Larsson, Studiekoordinator

KPE onkologi Linköpings universitetssjukhus
Pernilla Nilsson, Forskningssjuksköterska
Elisabeth Åvall Lundqvist, Medicinskt ansvarig läkare

KPE onkologi Umeå Universitetssjukhus
Elisabeth Karlsson, Verksamhetschef
Anders Wennström, Avdelningschef, KFE
Daniel Öhlund, Medicinskt ansvarig läkare