Styrgrupp

KPE Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Annika Baan
Vårdenhetschef
annika.baan@vgregion.se


Edvard Abel, överläkare
Medicinskt ansvarig Fas1 / KPE onkologi


Lars Ny
Överläkare/docent


Centrum för Kliniska Cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset


Johanna Vernersson
Enhetschef, Cancerstudieenheten
johanna.vernersson@regiontstockholm.se


Caroline Brav
Enhetschef Fas 1-enheten
caroline.brav@regionstockholm.se


Jeffrey Yachnin
Medicinskt ansvarig läkare
jeffrey.yachnin@regionstockholm.se


KFUE hematologi/onkologi Akademiska sjukhuset Uppsala


Christina Kawati Stenberg
Avdelningschef KFUE


Mats Hellström
Medicinskt ansvarig läkare KFUE / docent


Henrik Lindman
Överläkare/docent


Kliniska Forskningsenheten, KFE, Skånes Universitetssjukhus


Ana Carneiro
Docent/Överläkare i onkologi
Medicinsk ansvarig läkare
Klinisk Forskningsenheten & Fas1 enheten Hematologi, onkologi och strålningsfysik


KPE onkologi Örebro Universitetssjukhus


Georgios Fountoukidis


Jenny Larsson
Studiekoordinator


KPE onkologi Linköpings universitetssjukhus


Elisabeth Åvall Lundqvist
Medicinskt ansvarig läkare


Madeleine Rasic
Forskningssjuksköterska
Specialistsjuksköterska onkologi


KPE onkologi Umeå Universitetssjukhus


Andes Wennström
Avdelningschef, KFE


Daniel Öhlund
Medicinskt ansvarig läkare