Om nätverket

NASTRO grundades 2007, har sedan 2014 regelbundna möten 2 gånger per år, ett två-dagars möte på våren och ett på hösten då nätverkets medlemmar träffas för att belysa problem och diskutera lösningar.

NASTRO har i samarbete med RCC tagit fram en nationell databas där alla kliniska studier i cancerområdet som pågår i Sverige finns tillgängliga. Databasen är riktad till patienter och vårdgivare och finns på Regionala Cancercentrum i samverkans hemsida, www.cancercentrum.se/cancerstudier

Som nätverk arbetar NASTRO genom att på nationell nivå driva gemensamma frågor i syfte att förändra, förbättra och underlätta arbetet med kliniska prövningar. Vi samarbetar även för att få fram gemensamma effektiva rutiner.

NASTRO har i samarbete med SSM och universitetssjukhusen strålskydds kommittéer utarbetat en ansökan till strålskyddskommittéen i multicenterstudier.