Gemensam dag kring kliniska prövningar

apr262019

NASTRO – Nätverket för Universitetssjukhusens Prövningsenheter inom Onkologi,
vill härmed hälsa er alla välkomna till en gemensam dag kring kliniska prövningar. Vår
förhoppning är att dagen ger en möjlighet för olika professioner, som arbetar inom
akademisk- och företagssponsrade studier, att träffas för nätverksbildande och utvecklande
av samarbete mellan enheterna i respektive region.

Läs mer här (pdf)