NASTROs utbildningsdag 2024

mar222024

NASTRO hälsar alla som arbetar med kliniska cancerstudier i Sverige välkomna till en gemensam utbildningsdag. Vi ser fram emot en intressant dag tillsammans som leder till att fler patienter inkluderas i kliniska studier!
Även personal som arbetar med studier på andra diagnosgrupper är varmt välkomna!

Datum: Fredag 22 mars 2024 kl. 9.00 – 16.00
Lokal: Sune Bergströms Aula, Nya Karolinska Solna. Gå in via huvudentrén på sjukhuset, Eugeniavägen 3, 171 64 Solna. Aulan ligger efter pressbyrån på vänster sida.

Inbjudan/program     Anmälan