NASTRO Utbildningsdag

okt82020

NASTRO hälsar alla som arbetar med kliniska cancerstudier i Sverige välkomna till en
gemensam utbildningsdag. Vi ser fram emot en intressant dag tillsammans som leder till att
fler patienter inkluderas i kliniska studier!

Läs mer här!