Fas 1-enheter

För att stärka Fas 1/First in Human verksamheten i Sverige har NASTRO inlett ett fördjupat samarbete mellan sina olika Fas 1-enheter samt med LIF (Läkemedelsindustriföreningen).

För att komma i kontakt med respektive Fas 1-enhet, se respektive enhet nedan:

 

 

Läkare kan remittera patienter för en bedömning om deltagande i någon av våra pågående studier och vänder sig då till respektive Fas 1-enhet (se respektive enhet för remissförfarande, OBS ingen remisshantering per mejl).

Vi har en gemensam lista över information som vi behöver när remiss skall skickas:

 • Följande underlag skall skickas med remissen:
  • Patientens kontaktuppgifter
  • Patientens sjukdom och allmäntillstånd
   – diagnos och aktuell sjukdomsutbredning
   – kort sammanfattning av tidigare behandling/har patienten fått Standard of Care?
   – ECOG
  • Labsvar
   – skicka gärna kopia på senaste aktuella labstatus innehållande: Hb, LPK, TPK, ASAT, ALAT, Bilirubin, Krea/eGFR, Albumin
  • Patologisvar
   – kopia/sammanfattning av utförd molekylär diagnostik (Ex. MSI, NTRAK, BRAF, KRAS, FGFR osv…)
  • Röntgensvar
   – kopia av senaste aktuella röntgenutlåtande
  • EKG
   – kopia av aktuellt EKG (om tillgängligt)
  • Läkemedelslista
   – kopia på aktuell läkemedelslista
  • Kontaktuppgifter för att begära eventuellt ytterligare kliniska uppgifter