Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC), Tema Cancer Karolinska Universitetssjukhuset

CKC är en temaövergripande prövningsenhet. Det innebär att vårt uppdrag omfattar alla typer av cancerstudier både inom onkologi, hematologi, kirurgi, urologi, lungmedicin, gynekologi, cellterapi, omvårdnad mfl. CKC har ett nära samarbete med prekliniska forskare inom Karolinska Institutet och andra Institut.

Fas I-enheten är pre-approved från Läkemedelsverket för att genomföra First-in-Humanstudier sedan 2012. På enheten arbetar 4 Forskningssjuksköterskor och en läkare. Förutom Fas I- och FiM-studier driver enheten även tumörövergripande prövningar.

CTO-enheten driver akademiska studier utifrån sponsorperspektiv.
Verksamheten erbjuder kompetens inom statistik, ansökningar till EPM, Läkemedelsverket, Biobank, PUH osv.
CTO koordinerar nationella och internationella multicenterstudier och skapar studiedatabaser i PheedIT, samt randomisering i det webbaserat ALEA-systemet. Enheten erbjuder kompetens inom Datamangement, PharmacoVigilance och Monitorering.

Studiebehandlingsenheten är en unik behandlingsavdelning för forskningspatienter på Nya Karolinska som drivs av Tema Cancer. Enheten är utrustad med flertalet -80 frysar, centrifuger, övervakningsutrustning och all övrig utrustning som behövs för att genomföra moderna kliniska cancerstudier.
Studiebehandlingsenheten har totalt 12 platser och 8 behandlingssjuksköterskor.

Cancerstudieenheten Solna och Cancerstudieenheten Huddinge genomför studier i alla faser. Totalt ca 35 fssk arbetar med ca 300 pågående studier, varav ca hälften är företagsinitierade. CKC har ett standardiserat arbetssätt med skriftliga SOPar och Instruktioner sedan 2001. Enheterna har alla faciliteter som behövs för att göra moderna cancerstudier.

Tema Cancer har ett gemensamt Forskningsråd som träffas veckovis. Syftet med rådet är att vetenskapligt och resursmässigt bedöma alla forskningsstudier som Tema Cancer tillfrågas om eller planerar att starta upp.

Klicka här för att komma till hemsidan