Nyheter: Nyhet

NASTROs utbildningsdag 2024

NASTRO hälsar alla som arbetar med kliniska cancerstudier i Sverige välkomna till en gemensam utbildningsdag. Vi ser fram emot en intressant dag tillsammans som leder till att fler patienter inkluderas i kliniska studier! Även personal som arbetar med studier på... Läs mer

NASTROs utbildningsdag 2021

NASTROs nästa utbildningsdag i kliniska prövningar planeras att ske i Uppsala oktober 2021.

NASTRO Utbildningsdag

NASTRO hälsar alla som arbetar med kliniska cancerstudier i Sverige välkomna till en gemensam utbildningsdag. Vi ser fram emot en intressant dag tillsammans som leder till att fler patienter inkluderas i kliniska studier! Läs mer här! (PDF)

Kliniska prövningar/coronavirus

Påverkan på kliniska prövningar Råd till sponsorer Läkemedelsverket är medvetet om att det finns utmaningar i genomförandet av kliniska prövningar i samband med coronavirusutbrottet. Dokumentera avvikelser noga Vi bedömer att protokollavvikelser kan inträffa till följd av att försökspersoner inte kan... Läs mer

Corona virus

Forskningsöversikt coronavirus – läs mer hos lif.se

NASTRO får ny hemsida

NASTRO får ny hemsida

Kategorier